Algemene Voorwaarden

TabaksLounge wettelijk gezien verplicht vast te stellen of u de leeftijd van 18 jaar of ouder hebt bereikt. Anders is het niet toegestaan u toegang tot de website te geven. Hiervoor wordt u gevraagd uw geboortedatum in te vullen. Deze gegevens worden vastgelegd voor een periode van 100 dagen zodat deze niet steeds opnieuw hoeven te worden ingevoerd.


De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door tabakslounge.com. Tabakslounge.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten, tarieven en berekeningen. Noch voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de internetsite. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico van de gebruiker.


Als u via deze internetsite door middel van een hyperlink een pagina raadpleegt van derden dan wordt deze informatie verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Tabakslounge.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Tabakslounge.com vergaart nieuws uit openbare bronnen, dan wel op openbaar gebied en maakt gebruik van de wettelijk vastgelegde vrijheid die hierop van toepassing is.